Stovarište-Stara Pazova

ulica Vinogradarska 27a

Telefoni: 022/310-608 310-508 311-077 311-076

Stovarište-Indjija

ulica Obilicev Venac 7

Telefoni: 022/551-818 i 063/7761-56

Stovatište-Stari Banovci

ulica Grcka bb (Stara Mlina)

Telefon: 063/ 891-333-6

e-mail: stovariste©sovljanski.co.yu